Privacybeleid

Dit beleid geldt tussen u, de gebruiker van deze website en Appnovation Netherlands en de ondernemingen van Appnovation, eigenaar en aanbieder van deze website. Dit beleid geldt voor het gebruik van alle gegevens die door ons worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website.

1. Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenissen: 

 • ‘Gegevens’: gezamenlijk alle informatie die u naar de vennootschap stuurt via de website. Deze definitie behelst, in voorkomend geval, de definities vervat in de Data Protection Act 1998;

 • ‘Cookie’: een klein tekstbestand dat door deze website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van deze website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de website gebruikt. Informatie over de cookies die deze website gebruikt, wordt omschreven in Clausule 12;

 • ‘De Vennootschap’: omvat Appnovation Netherlands en Appnovation;

 • ‘Cookiewetgeving van het VK en de EU’: omvat de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003, zoals gewijzigd door de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

 • 'Gebruiker’: elke derde die zich toegang verschaft tot de website en die niet werkzaam is voor de vennootschap en in dienstverband handelt;

 • ‘Website’: refereert naar de website die u momenteel gebruikt en alle subdomeinen van deze website, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

 

2. Toepassingsgebied van dit beleid

Dit beleid geldt enkel voor de handelingen van de vennootschap en gebruikers met betrekking tot deze website. Het geldt niet voor websites die vanaf deze Website kunnen worden geraadpleegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele links naar sociale media die we mogelijk plaatsen.

 

3. Verzamelde gegevens

Om het even welke van de volgende gegevens kunnen door deze website van tijd tot tijd worden verzameld:

3.1 naam;

3.2 functietitel;

3.3 beroep;

3.4 contactinformatie, e-mailadressen en telefoonnummers;

3.5 demografische informatie, zoals een postcode, voorkeuren en interesses;

3.6 IP-adres (automatisch verzameld);

3.7 web browsertype en -versie (automatisch verzameld);

3.8 besturingssysteem (automatisch verzameld); en

3.9 een lijst van URL's die beginnen met een verwijzende site en vervolgens uw activiteit op deze website en de site waar u heen surft wanneer u deze website verlaat, bevatten (automatisch verzameld).

 

4. Ons gebruik van gegevens

4.1 De vennootschap zal alle persoonsgegevens die u verstrekt zo lang bewaren als nodig is om diensten aan u te verstrekken.

4.2 Tenzij we er wettelijk toe verplicht worden of er de toestemming voor hebben en met inachtneming van Clausule 5 zullen uw gegevens nooit aan derden worden bekendgemaakt, met uitzondering van onze filialen en/of andere bedrijven binnen onze groep.

4.3 Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de beginselen van de Data Protection Act 1998. Zie Clausule 11 hieronder voor meer informatie over veiligheid.

4.4  Wij kunnen te allen tijde sommige of alle van de voornoemde gegevens vereisen om u een optimale dienstverlening en ervaring te bieden wanneer u onze website gebruikt. We kunnen de gegevens met name gebruiken om de volgende redenen:

 • 4.4.1 Interne archivering;

 • 4.4.2 Verbetering van onze producten/diensten; en

 • 4.4.3 De verzending, via e-mail, van promotiematerialen waar u mogelijk in geïnteresseerd bent

 

5. Websites en diensten van derden

5.1 De vennootschap kan van tijd tot tijd een beroep doen op de diensten van andere partijen voor aangelegenheden waaronder eventueel, maar niet beperkt tot, betalingsverwerking, de levering van gekochte artikelen, zoekmachine faciliteiten, reclame en marketing.  De leveranciers van dergelijke diensten hebben mogelijk toegang tot bepaalde persoonsgegevens die door gebruikers van deze website worden verstrekt.

5.2 Alle gegevens die door deze partijen worden gebruikt, worden enkel gebruikt in de mate waarin zij dat vereisen, om de diensten te leveren die de vennootschap verzoekt.  Al het gebruik voor andere doeleinden is strikt verboden. Verder worden alle gegevens die door derden worden verwerkt, verwerkt volgens de voorwaarden van dit beleid en in overeenstemming met de Data Protection Act 1998.

 

6. Links naar andere websites

Deze website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. De vennootschap heeft geen beheer over deze websites en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Dit beleid geldt niet voor het gebruik van deze websites. Aan de gebruikers wordt aangeraden om het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen alvorens ze te gebruiken.

 

7. Wijziging van bedrijfseigenaar en zeggenschap

De vennootschap kan, van tijd tot tijd, haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dat kan de verkoop van en/of de overdracht van de zeggenschap over een deel van of de gehele vennootschap inhouden. Gegevens die door gebruikers werden verstrekt, zullen, indien ze van belang zijn voor een deel van ons bedrijf dat aldus wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en het zal, onder de voorwaarden van dit beleid, de nieuwe eigenaar of de nieuwe partij die zeggenschap heeft, toegestaan zijn om de gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons werden verstrekt.

 

8. Het gebruik van uw gegevens controleren

8.1 Telkens als u gevraagd wordt om gegevens te verstrekken, zal u de optie krijgen om ons gebruik van die gegevens te beperken. Dat omvat mogelijk onder meer:

 • 8.1.1 Het gebruik van gegevens voor directe marketingdoeleinden; en

 • 8.1.2 Het delen van gegevens met derden.

 

9. Uw recht op geheimhouding van informatie

9.1 Tot zekere delen van de website kunt u toegang krijgen zonder enige gegevens te verstrekken. Om alle eigenschappen en functies van de website te gebruiken, kan er echter van u vereist worden dat u bepaalde gegevens verstrekt.

9.2 U kunt het gebruik dat uw internetbrowser van Cookies maakt, beperken.  Zie Clausule 12 voor meer informatie.

 

10. Toegang tot uw eigen gegevens

U heeft het recht om een kopie te verkrijgen van uw persoonsgegevens die de vennootschap bewaart, tegen betaling van een kleine vergoeding (Minder dan €11.90).

 

11. Beveiliging

De vennootschap hecht veel belang aan gegevensbeveiliging. Om uw gegevens te beschermen hebben we gepaste fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ingevoerd om gegevens die via deze website worden verzameld veilig te stellen.

 

12. Cookies

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

 

13. Wijzigingen van dit beleid

De vennootschap behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen zoals wij van tijd tot tijd eventueel nodig achten of zoals de wet dat eventueel vereist. Alle wijzigingen zullen onmiddellijk op de website worden geplaatst en u wordt geacht de wijzigingen van het beleid te hebben aanvaard wanneer u de website voor het eerst gebruikt nadat de wijzigingen zijn aangebracht.