Open Standaarden

maya-karmon-2686.jpg

Wunderkraut Nederland maakt websites en webapplicaties in het open source content management framework "Drupal". Wij doen dit met passie en om waarde te creëren voor de klant. Waarde voor nu en in de toekomst.

Die toekomstige waarde maken wij nu door gebruik te maken van toekomstvaste standaarden. Wij gebruiken software en protocollen zonder vendor lockin, omdat wij niet geloven dat gesloten werelden goed zijn voor u, uw gebruikers of ons.

Wunderkraut heeft het Manifest Open Standaarden ondertekend. Dit betekent dat wij als leverancier de interoperabiliteit van de Digitale Overheid bevorderen. Wunderkraut verklaart dat:

  • Wij hanteren de lijst met (voor overheden) verplichte standaarden.
  • Wij hanteren waar mogelijk openbare en vrij toegankelijke best practices en implementatieprofielen.
  • Wij sluiten aan bij de Generieke Digitale Infrastructuur van het Nationaal Beraad.

Het manifest bevat een aantal pas-toe-of-leg-uit-standaarden die verplicht zijn voor de overheid. Wij ondersteunen vanzelfsprekend alle generieke standaarden (zoals HTTPS, TCP, DNS, etc) en gebruiken als open source leverancier expliciet alle open standaarden, in het bijzonder:

  • Geo-Standaarden,
  • DCAT,
  • Digikoppeling 2.0,
  • SAML,
  • Webrichtlijnen voor toegankelijkheid.

Dit doen wij voor alle onze klanten. Zo werken wij voor tientallen gemeenten aan een open data dienst samen met onze parter Civity. Deze dienst is te gebruiken op dataplatform waar u meer dan 1000 datasets in vele formaten (JSON, XML) in een DCAT standaard kan gebruiken. 

Open source en open standaarden, hand in hand om toekomstvaste duurzame oplossingen voor overheden te ontwikkelen. Vanuit de gebruikerservaring gedacht, voor de toekomst gemaakt.

Wil u meer weten hoe we dit voor u kunnen doen? Neem contact met ons op of bel +31 30 711.67.92