Copyright

Al het materiaal op deze website (‘de Content’) is, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, eigendom van Appnovation Netherlands en Appnovation. U mag niets van de Content, hetzij gedeeltelijk of in zijn geheel, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, ontleden, decompileren, terugbrengen naar de broncode, downloaden, posten, uitzenden, verzenden, distribueren, uitlenen, verhuren, in sublicentie geven, uitvoeren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, ter beschikking stellen van het publiek, aanpassen, wijzigen, bewerken, herpositioneren, omkaderen, rebranden, veranderen of anderszins gebruiken, voor je product of dienst of elders, of derden toestemming geven of bijstaan om dat te doen, behalve voor zover toegestaan door de wet.

In sommige gevallen mag de inhoud onder een Creative Commons licentie worden gepubliceerd en moeten de voorwaarden van de specifiek vermelde licentie worden nageleefd.

Alle oorspronkelijke computer codes gepubliceerd op deze website worden uitgebracht onder de GPL versie 2. Alle andere computer codes zijn onderworpen aan de licentie die door de oorspronkelijke auteur wordt vermeld, en worden hier onder licentie gereproduceerd.

Alle auteursrechten, handelsmerken, modelrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten (geregistreerd en niet geregistreerd) in en op deze website behoren toe aan Appnovation Netherlands en/of derden (onder wie mogelijk u of andere gebruikers). De Vennootschap behoudt zich al haar rechten voor. Niets in de Voorwaarden verleent u een recht of licentie om gebruik te maken van enig handelsmerk, modelrecht of auteursrecht dat toebehoort aan of beheerd wordt door de Vennootschap of een andere derde, behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in de Voorwaarden.

Materiaal van de website mag worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming indien een van de uitzonderingen vermeld in Hoofdstuk III van de Britse Copyright, Designs and Patents Act 1988 van toepassing is. Als u van mening bent dat u de rechten heeft op een werk dat per ongeluk hier gepubliceerd is, neem dan contact met ons op en we zullen een grondig onderzoek uitvoeren.